Aktiviteter i Gl. Roskilde Amts Biavlerforening

Lørdag d. 2. januar

kl. 14.00
Oxalsyredrypning
Desværre er vi også nødt til at nedtone vores tradition med at hygge med gløgg og æbleskiver mens bierne i skolebigården bliver dryppet med oxalsyre.
Bierne vil stadig blive dryppet. Det kommer til at ske lørdag den 2. januar kl. 14.
Hvis det overhovedet er muligt i forhold til de Covid-19 restriktioner, der er gældende på det tidspunkt, kan man komme se hvordan det går for sig. Der vil komme mere information via facebook og i jeres e-mail.
Det vil også være muligt at købe oxalsyre til egne bier for 5kr, pr. bistade – husk en tydeligt opmærket beholder til oxalsyren.
Det vil stadig kræve at vi holder afstand og tager hensyn til hinanden.

Sted: Klubhuset