Aktiviteter i Gl. Roskilde Amts Biavlerforening

Onsdag d. 27. februar 19.00 Hyggemøde

Det årlige hyggemøde med amerikansk lotteri afholdes i cafeteriet på Trekronerskolen. Er der nogen, der er villige til at bage en kage, giver I lige besked til Hans på tlf. 40 57 84 73 eller på mail: janstrup@hotmail.com.. Foreningen sørger for kaffe. Sodavand og øl kan købes til de sædvanlige priser i klubhuset.

Sted: Trekronerskolen, Trekroner Alle 1, 4000 Roskilde – Cafeteriet i hallen

Onsdag d. 13. marts 19.00 Ordinær generalforsamling

Dagsorden efter vedtægterne. Ønskes en sag på dagsordenen tilsendes den skriftligt formanden senest den 15. februar. Sagen fremlægges af forslagsstilleren. Der er fællesspisning kl. 18 for de, der ønsker at deltage, derefter generalforsamling. Prisen er for 2 stk. lækkert smørrebrød inkl. 1 øl/vand og en snaps 70 kr. Tilmelding til spisning til Hans på tlf. 40 57 84 73 eller på mail: janstrup@hotmail.com.

Sted: Trekronerskolen, Trekroner Alle 1, 4000 Roskilde – Cafeteriet i hallen