Aktiviteter i Gl. Roskilde Amts Biavlerforening 2018

8.-10. juni kl. 9.00 – 19.00 Roskilde Dyrskue 8.-10. juni 2018

Da vi igen i år har fået fornuftige betingelser for deltagelse i årets Roskilde Dyrskue, deltager GRAB nok engang.

For at kunne dette er det nødvendigt med en portion velvilje fra foreningens medlemmer. Vi har hvert år brug for 24 medlemmer, der ønsker at repræsentere foreningen de 3 dage skuet forløber.

Årsagen er, at vi har en arbejdende stand. Vi viser hvordan tavlerne skrælles, slynges, honningen sis og sættes på glas til videresalg. Derudover har vi et demonstrationsstade med levende bier med.

Hver af de 3 dage deles op på 2 vagter med 4 på hver: 9.00-14.15 og 13.45-19.00. Overlapper bruges til at kommunikere problemer/smarte løsninger m.m.

Der har de sidste par år været en gruppe, der bare skulle have oplevelsen med og har meldt sig hver gang, der er blevet kaldt. Hvis du har lyst og kan afse tid til at tage en vagt, må du meget gerne melde dig.

Der er rigtig megen snak med bi-interesserede i alle aldre. Altid god stemning.

Deltager du på vores stand, får du gratis afgang til dyrskuepladsen på dagen. Der stilles køleskab op med lidt mad og drikke, så I ikke går sukkerkolde.

Hvis du vil deltage, henvender du dig til Hans på janstrup@hotmail.com eller tlf. 4057.8473.

Angiv hvilken vagt/vagter du vil tage.

Venlig hilsen Hans Janstrup

21. juli 10.00

Slyngning af honning

Bemærk det er en lørdag.

Vi starter kl. 10.00 til er færdige
GRAB sørger for at der er formiddagsbrød, kaffe og frokost til deltagerne

Både nybegynderne og erfarne er meget velkommen til at deltage

Se også 2018-programmet for Skolebigården