Aktiviteter i Gl. Roskilde Amts Biavlerforening 2018

Lørdag den 6. oktober 13.00

Varoabehandling ?
Vi havde afsat lørdagen til at varroabehandle bierne i Skolebigården. Der har været få varroamider i år – derfor springer vi oktoberbehandlingen over i år. Vi har inviteret Per Kristiansen til at komme og fortælle om hvordan han bruger mælkesyre i varraobehandelingen. Per vil også fortælle om den seneste forskning, som viser at oxalsyre skader bierne mere end vi troede. I forbindelse med kaffen og kagen vil vi tage en snak om “Den sikre Strategi”.

Lørdag den 29. december 13.00

Varoabehandling af bierne i skolebigården
Vi mødes kl. 13.00 – bierne får oxalsyre   – vi andre gløgg og æbleskiver.