Aktiviteter i Gl. Roskilde Amts Biavlerforening 2018

6. februar kl. 19.00 Hyggemøde

Det forgår i cafeteriet  på Trekronerskolen, Trekroner Alle 1, 4000 Roskilde.

26. februar kl. 19.00

Kjeld Brandstrups biavl

Kjeld Brandstrup fortæller om nogle af sine mange projekter, bl.a. om sin biavl i Libanon.

8. marts  

kl. 19.30

Fællesspisning
kl. 18.00

Ordinær generalforsamling i GRAB

Gl. Roskilde Amts BF afholder generalforsamling d. 8.marts kl. 19.30 på Trekronerskolen, Trekroner Alle 1, 4000 Roskilde. Generalforsamlingen foregår i hallens cafeteria.
Dagsorden efter vedtægterne.
Ønskes en sag på dagsordenen tilsendes den skriftligt formanden senest den 1. februar. Sagen fremlægges af forslagsstilleren.
Der er fællesspisning kl. 18 for de, der ønsker at deltage, derefter generalforsamling. Prisen er for 2 stk. lækkert smørrebrød inkl. 1 øl/vand og en snaps  70 kr. Tilmelding til spisning til Hans på tlf. 4057.8473 eller på mail: janstrup@hotmail.com.

P.b.v.Hans Janstrup

Se også 2018-programmet for Skolebigården