Aktiviteter i Gl. Roskilde Amts Biavlerforening 2018

19. april kl. 19.00 Byg dit eget loddeapparat.
Henrik har gennem sit arbejde skaffe et antal strømforsyninger, som alligevel stod for at blive kasseret.
De kan meget nemt ombygges til et loddeapparat til at smelte voksplader i birammerne. Vi har loddekolbe, -tin, kobber og hvad der ellers skal bruge til at lave loddeapparatet.Mød op i klubhuset torsdag d. 19. april kl. 19.00, så hjælper vi dig med at bygge apparatet.Du skal selv medbringe en lægte, en hylde eller have en væg der hjemme, hvor du kan sætte de to stykker kobber fast. Du kan også vælge at bygge en loddeplade:

Anskaf dig:

  • 1 stk krydsfinerplade der er lidt større end en af dine rammer
  • 1 høvlet lægte
  • 1 mindre liste
  • 4 små skruer, hvis længde er mindre end tykkelse på listen + krydsfineren
  • 8 – 10 mindre skruer – længde fx 20 mm
  • 2 stk metal – det har vi i klubhuset. Husk 4 små skruer til at sætte kobberet fast med.
  • Lidt trælim

Start med at save krydsfineren ud i et kvadrat på 380 x 380 mm
Sav lægten ud i samme mål som en af siderne på kvadratet. Bor 4 huller i pladen, forsænk huller så skruerne kan skrues helt plan med pladen. Kom et tyndt lag lim på lægten og skru den fast med 4 af de største skruer.
I den modsatte ende og side sættes nu den tynde liste på nøjagtig den samme måde. Her bruges de 4 små skruer.
Der bores 2 huller i hver metalplade, som forsænkes. Metalpladerne sættes på lægten, så de går ca. 20 mm ud over lægten.  Midten af metallet sidder 20 mm fra bundpladen.

I dette tilfælde er et rammemålet 12 x 10 og skal justeres hvis du har et andet.

Det et fint og billigt begynder loddeapparat. Det er ikke så hurtig som et af dem man kan købe, men absolut anvendelig.

Venlig hilsen
Henrik Vahlgren og Hans-Erik Germuth

Se også 2018-programmet for Skolebigården