Begynderkurset 2019/20 er endnu ikke planlagt – du kan indtil videre læse om sidste års kursus:

Begynderkurserne er en teoretisk og praktisk introduktion til biavlen:

  • Besøg hos en bimaterielforhandler. Gennemgang af nødvendigt udstyr.
  • 2 lørdage og 1 aften med teori om bier og biavl,
  • et sommerforløb i skolebigården med den praktiske biavl,
  • afsluttende med 6 aftener supplerende teori, dialog og erfaringsudveksling.

Se hele programmet for lørdagsholdet her:

Program for lørdagsholdet 2018 – 2019