Begynderkurserne er en teoretisk og praktisk introduktion til biavlen:

  • Besøg hos en bimaterielforhandler. Gennemgang af nødvendigt udstyr.
  • 3 lørdage med teori om bier og biavl,
  • et sommerforløb i skolebigården med den praktiske biavl,
  • afsluttende med 6 aftener supplerende teori, dialog og erfaringsudveksling.

Programmet for lørdagsholdet:

Loerdagsholdet

Download programmet: