Biernes sygdomme

Links til Danmarks Biavlerforenings hjemmeside

Bakteriesygdomme
Ondartet bipest
Europæisk bipest

Svampesygdomme
Kalkyngel
Stenyngel

Virussygdomme
Akut Paralyse Virus (APV)
Deformeret Vinge Virus (DWV)
Kashmir Bi Virus
Sækyngel virus

 Andre virussygdomme

Parasitter
Varroa
Den nye Varroa strategi
Trakémiden
Nosema

Voksmøl

Anden svækkelse af bifamilien
Amøbesyge, bugløb, pukkelyngel, forkølet yngel

Parasitter som muligvis er på vej
Tropilaelaps-miden
Den lille stadebille