Gl. Roskilde Amts BF afholder generalforsamling d. 8.marts kl. 19.00 på Trekronerskolen, Trekroner Alle 1, 4000 Roskilde.
Generalforsamlingen foregår i hallens cafeteria.
Dagsorden efter vedtægterne. Download dagsorden.

GRAB_2019_Generalforsamling
Ønskes en sag på dagsordenen tilsendes den skriftligt formanden senest den 1. februar. Sagen fremlægges af forslagsstilleren.

Der er fællesspisning kl. 18.00 for de, der ønsker at deltage, derefter generalforsamling. Prisen er for 2 stk. lækkert smørrebrød inkl. 1 øl/vand og en snaps  70 kr.
Tilmelding til spisning til Hans på tlf. 4057.8473 eller på mail: janstrup@hotmail.com.

P.b.v.Hans Janstrup