Gl. Roskilde Amts Biavlerforening tilbyder i projekt “Åben Skole” at undervise i biernes forunderlige verden og fremvise bistaderne i skolebigården eller i Roskilde Ring. Du kan læse mere om projektet under nedenstående link.

Biernes verden