Nassenheiderfordamperen

NASSENHEIDERFORDAMPEREN

Nassenheiderfordamperen er en praktisk fordamper som sættes i en biramme ned i bifamilien.
NASSENHEIDERFORDAMPEREN
Nassenheiderfordamperen er i dag almindeligt anvendt til varroa-bekæmpelse. Fordamperen består af to kamre: et forrådskammer og et fordampningskammer. I fordampningskammeret kan man sætte et papstykke af 2 forskellige størrelser. Fordamperen sættes på en liste i en ramme, således at fordamperen hæves op på midten af rammen. Dette for at få fordamperen op til varmen i bifamilien.

85% MYRESYRE
I Danmark anvendes 85% myresyre ved anvendelse af den lille vægestørrelse med et godt resultat. I fordamperens vejledning anbefales 60%, men flere biavlere føler ikke at dette giver en tilstrækkelig god effekt (læs evt. herom i fordampe-rens brugsanvisning).

PLACERING
Det er vigtigt, at fordamperen placeres så tæt på yngellejet, at den er indenfor det område, som dækkes af bier. Derfor anbefales det at sætte fordamperen op ad den forreste yngeltavle. Kommer fordamperen til at sidde udenfor biklyngen bliver fordampningen utilstrækkelig. Strækker yngellejet sig over to magasiner, anbringes der også en fordamper i det øverste magasin, modsat placeret i forhold til fordamperen i nederste magasin.

BEHANDLINGSSTART
Behandlingen starter efter sidste honningfratagning og den første fodring. Behandlingen varer 7-10 dage. Efter behandlingen fodres færdig.

VÆGESTØRRELSE
Ved en tidlig behandling, dvs. i starten af august, sættes det lille papstykke i fordamperen. Ved en sen behandling, f.eks. i slutningen af september, når bierne er fodret færdig, sættes det store papstykke i ved 60% myresyre. Ved anvendelse af 85% myresyre, anvendes stadig den lille væge. Behandlingen varer i 7-10 dage. Kontroller evt. fordampningen, der er måleenheder på fordamperen. Kontroller at der som minimum er fordampet 10 ml pr. dag i den første behandlingsuge.

FYLDNING
Det anbefales, at man anskaffer sig en sprøjteflaske til at fylde fordamperen med, da den er vanskelig at fylde på andre måder uden at spilde.

 

Nassenheiderfordamper med 85% myresyre

  • Fordamperen fyldes med en sprøjteflaske.
  • 120-140 ml 85% myresyre.
  • Anvend kun den lille væge. • Behandlingstid 7-10 dage.
  • Fordamperen sættes, så den er i kontakt med biklyngen, normalt op til den forreste yngeltavle.