Begynderkursus 2022.

Gammel Roskilde Amts Biavlerforening(GRAB) starter igen hold op tirsdage for nybegynder. Alle nye medlemmer er meget velkommen til at deltage i begynderkurset. Kurset er gratis for medlemmerne. Ønsker du at være medlem kan du kontakte foreningens formand – Hans Janstrup – for at høre nærmere.
Indtil videre har vi planlagt de to begynderkurser med fysiske møder i klubhuset vel vidende at deltagerantal og afvikling af kurserne kan blive ændret i forhold til CV-19/omikron.