Vil du være biavler?

Medlemskab af Gl. Roskilde Amts Biavlerforening opnås ved henvendelse til formanden eller via Danmarks Biavlerforenings hjemmeside. Via dette link Bliv medlem kommer du direkte til siden, hvor du kan betale og oprette dig som medlem. 
Medlemskabet koster kr. 905,- kr. årligt (2019).
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings formål er gennem møder, begynderkurser og uddannelse, udstillinger og lignende arrangementer, at virke for biavlens fremme.
Aktiviteterne udspringer fra foreningens samlingssted, Skolebigården, som er beliggende Ringstedvej 79, Roskilde. Her møder man andre biavlere, får mulighed for at udveksle erfaringer, og kan få svar på de mange spørgsmål der melder sig, når man giver sig i kast med at holde bier i sin have.
De fleste biavlere har biavl som en fritidsbeskæftigelse, der giver en tæt føling med naturens gang og et dejligt resultat i form af honning – et rent og velsmagende naturprodukt.
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening er med ca. 300 medlemmer Danmarks største lokalforening og er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

Som medlem af Gl. Roskilde Amts Biavlerforening får du:

  • samtidig medlemskab af Danmarks Biavlerforening (DBF).
  • tilsendelse af Tidsskrift for Biavl 12 gange årligt med bifaglig information.
  • det lokale medlemsblad Honningmagasinet 6 gange årligt. Bladet distribueres digitalt.
  • faglige og sociale arrangementer som f.eks. bigårdsbesøg, varroabekæmpelse, honning- og mjødbedømmelse.
  • uddannelsesaktiviteter i form af begynderkurser og åben skolebigård hver tirsdag.
  • mange kontaktmuligheder til andre biavlere.
  • DBF yder bl.a. konsulentbistand og ansvarsforsikring.
  • tilbud fra Offentlig bisygdomsbekæmpelse om videreuddannelse som kyndig biavler.