Huskeliste og aktivitetsprogram maj-august 2024


30. april tirsdag kl. 18-21 - Skolebigården åbner.


14. maj 18-21 Køb, salg bytte og Max/Bibutikken sælger bigrej


21. maj 18-21 Grill i skolebigården for alle medlemmer

28. maj Rammer til vask og smelt kan indleveres i skolebigården (se e-mail fra 17. maj)


31. maj - 2. juni Roskilde Dyrskue (18 medlemmer deler 18 halvdagsvagter)


  3. juni Rammer til vask og smelt kan indleveres i skolebigården (se e-mail fra 17. maj)


  4. juni 18-20 Heino/Bihuset leverer materiel (bestilles fra 18. maj til 26. maj)


  2. juli 18-20 Mogens Mundt leverer dronninger (aflæggere) (planlagt/bestilles 14 dage før)

23. juli   Udlevering af myresyre til medlemmerne. Husk tætsluttende emballage!


  6. aug. 18-20 Heino/Bihuset leverer materiel (bestilles 20. juli til 28. juli)


20. aug. 18-21 Skolebigården lukker / Grill i skolebigården for alle medlemmer


27. aug. 18-20 Mogens Mundt leverer dronninger (udskiftning) (planlagt/bestilles 14 dage før)

Aktivitetsprogram ARKIV oktober 2023 til og med april 2024


03. oktober  2023 tirsdag kl. 19-21

Alternativ drift og ny honning presse. 

John Rytman er opfinder og biavler. Han følger ikke altid den slagne vej, hverken i sin drift af

bigården eller udstyr. Han sværger til ikke at bruge dronning gitter og udvider familierne vha.

magasiner nederst. På udstyrssiden har han gennem flere år arbejdet på at udvikle en honningpresse, der er hurtigere og uden nogle af de ulemper, de fleste presser har. Tirsdag den 3. oktober kommer han og besøger os i skolebigården, hvor han vil fortælle om sin biavl

og viser den nyeste version af hans EXO honningpresse.

 

07. oktober 2023 lørdag kl. 09-13

Arbejdsdag i skolebigården.

Igen i år holder vi traditionen tro arbejdsdag, hvor vi hygger og arbejder i skolebigården. KL. 9:00 er der kaffe / te / brød og vi fordeler opgaverne. Kom frisk og giv et nap med og hyg med dine biavl-kolleger – Alle er velkomne.

 

24. oktober 2023 tirsdag kl. 19-21

Sensorik aften.

Vi skal igen i år træne smagssanserne – og smage på sæsonens nyhøstede honning.

Hvorfor skal vi træne vores smagsmuskler, smage på honning og sætte ord på den honning vi

smager? Pointen er, at jo bedre vi er til at tale om smag af honning, jo nemmere får vi kunderne til at smage honning og opdage at honning ikke bare er honning. Samtale om smag giver dialogen fart om, hvorfor honning smager forskelligt og kunderne får lyst til at købe honning. Medbring et glas af din honning og få en smagsbeskrivelse med hjem. Dorthe Lynnerup vil være den, der fører os igennem aftenens smagsoplevelser.


En aften i november kl. 19-21

Opfølgningsmøde med de 2 sidste års uddannede biavlere.

Årstidens opgaver & Tips og tricks & Spørgsmål.

Målgruppen bliver inviteret på mail.

 

07. november 2023 tirsdag kl. 19-21:30

Tapas med Honning & Pollen

Mødedeltagerne medbringer smagsprøver på noget spiseligt, tilberedt med honning/pollen.

Hvis du planlægger at servere ”Miel de Royal”, der kræver ovn, kogeplader, mikrobølgeovn og

fryser ved anretningen, er det så heldigt, at det er lige det vi har i klubhuset. Alle må meget gerne medbringe deres opskrifter – så vi deler de gode smage og kan gå hjem og eksperimentere videre. Deltagerne får smagsoplevelser og inspiration til at bruge honningprodukter. Vi slutter aftenen af, med at hører om Hans Erik Germuth’s besøg, hos biavlere i udlandet. Tilmelding på Facebook op til mødet eller på mail: tapas@roskildebi.dk.

 

16. december 2023 lørdag kl. 10-11

Oxalsyre drypning, gløgg og æbleskiver i skolebigården.

Vi mødes i skolebigården, hvor der for et beskedent beløb kan afhentes oxalsyre til dine familier.

Foreningen byder på æbleskiver og gløgg.

 

09. januar 2024 tirsdag kl. 19-21

Varroa bekæmpelse uden kemi.

Hvad er Naturlig varroabekæmpelse uden kemi? Hvordan er varroa midens biologi? Hvordan laver man vaskeprøver af varroamider? Per Kryger på Århus Universitet, Flakkebjerg startede sommer 2022 et projekt, hvor de prøver at lære os biavlere mere monitorering af varroamiderne og mindre kemi. Denne aften vil to GRAB medlemmer - Bente og Dorthe - fortælle, hvad deres foreløbige erfaringer er med at lave vaskeprøver, total yngelfratagelse og dronningeindespærring. Alle får mulighed for at prøve at vaske en fryseprøve af bier, tælle varroa mider og afklare om prøven kræver behandling eller ej.

 

30. januar 2024 tirsdag kl. 19-21

Salg af honning og andre biprodukter – Tips & Tricks.

For erfarne biavlere er afsætning måske ikke noget problem, men nye biavlere må finde deres

salgskanaler – det trækker tænder ud for nogen, for andre er det pærelet. Denne aften er videndeling og erfaringsudveksling om salg, markedsføring, kundefastholdelse og prissætning. Salgskanalerne kan f.eks. være boder, butikker, markedspladser, Internettet, foreninger og arbejdspladser. Oplægsholderne vil være GRAB medlemmer med ovenstående erfaringer. Kurt Andersen, Stig & Jytte, Ann & Allan Pagh og Niels Jørgen.

 

10. februar 2024 lørdag 09-15:30

Fællesmøde i Kirke Hvalsø.

Holbæk biavlerforening er vært for ”Mini biavls konference”, GRAB og 2 vestsjællandske biavlerforeninger hjælper med at få det til at ske. Der vil være 3-4 aktuelle indlæg fra forskere og DBF-konsulenter samt kok og multikunstner Peter Sjøgren m.fl. Mødet starter med morgenmad og der vil være frokost, samt kaffe/te med kage i dagens løb. For blot et beløb på 250 kr får man en udbytterig dag, sammen med ligesindede, fra vores nabo foreninger.


20. februar 2024 tirsdag kl. 19-22

Hyggeaften med honning- og mjødkonkurebce samt amerikans lotteri

 

27. februar  2024 tirsdag AFLYST !!!

Anders Peter Blæsild, fra Hørning i Østjylland, der er kendt for sine ”Fredelige bier” har desværre måtte melde afbud. Vi håber på at få ham besøg næste år for at fortælle om: Hvordan man omgås sine bier på en fornuftig måde, hvordan bierne påvirkes ved vores gennemsyn og hvordan de fortæller os om deres tilstand. Kort sagt hvordan vi får større indsigt og bedre oplevelser med vores bier. 


5. marts 2024 kl. 19-21 - Opfølgningsmøde med de 2 sidste års uddannede biavlere.

Årstidens opgaver & Tips og tricks & Spørgsmål. Målgruppen er inviteret på mail.


12. marts 2024 kl. 19-21 -Undervisning af nye biavlere begynder.


14. marts 2024 kl. 19-22 - Generalforsamling.


For tilmeldte er der være spisning kl. 18-19. Bestilling af 2 stk. smørrebrød og en drikkevare for 60 kr. ved betaling til Bente på Mobilepay 25308598 senest tirsdag d.12. marts.


04. april 2024 kl. 19-21 - Presning af honning

GRAB-medelmmerne Thomas Blume, Kjeld Larsen, Helen Vestergaard og Jens Pedersen fortæller om deres erfaringer med presning af honning og viser os deres presser.


11. april 2024 kl. 19-21 - Bibrød, Pollen og Propolis

Kom til et inspirationsmøde hvor Hans-Erik fortæller om, hvordan han indsamler bibrød, pollen og propolis og hvordan det skal behandles, inden man selv kan spise eller sælge det. Der vil være demonstration af materiel og vejledning i at bruge det. Pollen og Propolis Foreningen deltager i mødet, og Hans-Erik viser en video fra en inspirationsrejse med Pollen og Propolis foreningen.


13. april 2024 kl. 10-13 - Arbejdsdag i Skolebigården - En lørdag!

Vi maler, lapper, reparerer, ordner og pudser vinduer, fælder træer, vasker gulve, planter nyt og …

Alle medlemmer er velkomne.Vi starter med kaffe og brød, og vi har en hyggelig formiddag sammen.


18. april 2024 kl. 16-18 -Formidlingseftermiddag

Medlemmer, der har erfaring med formidling afglæden ved biavl og biodiversitet mødes og udveksler ideer med hinanden og medlemmer, der gerne vil i gang med formidlingen.

Hvilke muligheder har vi for at komme på kursus, og hvordan låner vi bidragter og undervisningsmateriel mv. Vi når også at gennemgå det nyeformidlingsmateriale fra DBF.


18. april 2024 kl. 19-21 – Apimondia 2025 udvalgsmøde

Som optakt til Apimondia 2025 nedsætterforeningen et Apimondiaudvalg. Det er her vi kan mødes og koordinere vores ideer til hvordan GRAB kan bidrage til en vellykket verdenskongres for biavlerei 2025. Det er også her, de sprogbegavede medlemmer skal træde i karakter!