SKOLEBIGÅRDEN 2024

Program for skolebigården (Klik her!)


Om skolebigården

Hver tirsdag aften sommeren igennem er der åbent hus fra kl.18 til ca.20.30 i skolebigården, Ringstedvej 79, 4000 Roskilde.

 

Vi starter tirsdag d. 30. april og slutter først i september.


I skolebigården er der lejlighed til at møde andre biavlere, udveksle erfaringer og få svar på de mange spørgsmål, der altid melder sig, når man har med bier at gøre.

 

Skolebigården giver den praktiske opfølgning på BEGYNDERKURSUS teoridel, men alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage og til at bidrage uanset om man er erfaren eller nybegynder. Er du endnu ikke medlem, men blot interesseret i at blive biavler, er du også velkommen. Gør blot opmærksom på at du er gæst, så "nogen" tager dig under armen.


Vi følger bierne sæsonen igennem, fra sent i april til først i september, og taler om, hvad man som biavler skal være opmærksom på. Sammen med tovholderne åbner vi for staderne og kikker dem igennem. Det er her, vi ser,  teorien blive omsat til virkelighed.


Vi mødes kl.18 og kl.18.15 fordeler vi os på vores bigårdsområder. Vi har 5 forskellige stadetyper: 12x10, lavnormal, langstroth, horizontalstade og trugstader. Vi mødes bagefter, ca. kl. 19, i klubhuset til en opfølgning på gennemgangen af staderne.


Der vil hver tirsdag blive taget aktuelle emner op til diskussion og belysning.

Program for skolebigården 2024

Der er tale om et foreløbigt program, der løbende tilpasses til vind og vejr, men der foretages altid et ugentligt eftersyn af bifamilierne.


30. april Vi åbner skolebigården. Velkomst til det nye biår. 

07. maj  Hvad ser vi?

14. maj  Køb-salg-bytte og materielforhandler Max/Bibutikken på besøg

21. maj  Grill for alle medlemmer

23. maj  UDGÅR: Præsentation af materiel, der kan købes. Sværmning-teori.

28. maj  Spørgerunde. Brug af dronningegitter. 

04. juni  Branchekode for honningproduktion. Prøveslyngning for begynderne. 

11. juni  Hvordan laver vi nye familier. Hvordan pakker vi tavler? 

18. juni  Vinterleje-teori 

25. juni  Vinterleje-praksis. 

02. juli   Varroabehandling. Hvilke metoder findes der? 

09. juli   Det Centrale Bigårdsregister. 

16. juli   Aktuelt emne 

21. juli   Obs en søndag! Vi tager honning fra. Der fodres første gang 

23. juli   Behandling med myresyre og oxalsyrestrips startes op. Fodring.

               Udlevering af myresyre til medlemmerne. Husk tætsluttende emballage!

30. juli  Virkningen af myresyrebehandlingen. Hvor stort er nedfaldet?                

              Tilsætning af dronninger. Hvordan og hvorfor? 

06. aug  Fodre bierne. Røring af honning. Podning. Etiketter på glas 

13. aug  Aktuelt emne 

20. aug  Forløbet i skolebigården slutter. Spørgerunde og evaluering af forløbet.

               Grillen tændes. Pølser og brød mv. til alle.

27. aug  Fodring og dronninger skiftes, hvor der er behov.

03. sep  Der tjekkes om de nye dronninger er antaget. Der tjekkes foderstand

SkoleBi_tmp_1
UdlaanMaterielHus
SkoleBi_tmp2
TilsynBareHaender
HansSkolebiLuftTavle_tmp
ErlingBech2022_skolebi
OveDorte_tmp
TilsynOve_edited1