NYTTIGE LINK OG LISTER (UNDER OPBYGNING)

Nyttige link, lister og dokumenter:

Liste med foreningens kyndige biavlere (under opbygning)

DBF's officielle liste med kyndige biavlere

Centralt bigårdsRegister (CBR)

Hjælp til CBR med eksempler og videoer

Bisygdom.dk

Sværmhenterliste


GRAB Vedtægter


Kyndig biavlerkursus:

Som kyndig biavler kan man syne egne og andres bifamilier i forbindelse flytning og salg mm. For at starte på kurset skal man have haft bier i mindst tre år. Kurset består af flere dele, der udbydes af hhv. Landbrugstyrelsen og Århus Universitet. Det er desværre ikke muligt at tilmelde sig til kurset ét sted. Tilmeldingsfristen er overskredet for i år (2023). For mere information se bisygdomskursus.