VOKSKLUB

Gl. Roskilde Amts Biavleforenings Voksklub, GRAB’s Voksklub, i daglig tale Voksklubben.

 

Voksklubben har siden dens stiftelse januar 1997 været en del af GRAB. Voksklubben har til formål at give medlemmerne mulighed for under samarbejde, gensidig tillid og hensyntagen, at få tavlevoks, som er rent og fri for stoffer, der er biavlen fremmede og som sådan uønskede, specielt pesticider og rester heraf, primært for at imødegå overførsel af forurening fra voks til honning.


I dag har Voksklubben et halvt hundrede medlemmer og arbejder stadigvæk efter de samme principper.


Som ny biavler kan det være svært at se forskellen på at bruge grøn voks eller voksklub-voks.

 

Grøn voks

Der er forskel på hvilke behandlingsmetoder som de forskellige vokssmelterier tillader. Som udgangspunkt tillader de de samme principper som i økologisk biavl: De accepterer alle anvendelse af myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre til varroabekæmpelse, samt mentol, Thymol, eukalyptol og kamfer. Enkelte vokssmelterier accepterer Bienenwohl. Det er tilladt at bruge biavls tekniske metoder, da der ikke er noget stof som tilsættes bifamilien.


Når man anvender grøn voks kender man ikke de andre biavlere og ved ikke om de ”kommer til” at bruge pesticider en gang imellem eller glemmer at de indkøbte bier sidder på voks som ikke er grøn voks. Når man afleverer voks til en grøn pulje, kan det gøres det meste af året, og man kan selv bestemme hvilket vokssmelteri man vil bruge.

 

Voksklub-voks

I Voksklubben er det tilladt at anvende myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre. De øvrige stoffer som anvendes i den grønne pulje må ikke anvendes, da stofferne sætter sig i voksen. Det er tilladt at anvende Greenstick, da det aktive stof er oxalsyre.


Når en biavler i Voksklubben køber bier af en biavler uden for voksklubben, skal det voks som bierne sidder på smeltes uden for Voksklubben. Vi accepterer ikke en forurening af voksen.


Voksklubben samarbejder med Bihuset og man kan indlevere rammer og voks til omsmeltning 3 gange om året. Medlemmerne og Voksklubben har omkring 2 tons voks liggende i reserve i Bihuset, som kan anvendes i tilfælde af at vokspuljen bliver forurenet.  Skulle det ske, at der ved test findes pesticidrester i voksen, kan alle medlemmer få en ”frisk” start med pesitcidfrit voks. Dette har dog aldrig været nødvendigt i Voksklubbens historie.


Det koster lidt ekstra at være medlem af Voksklubben. Der er et kontingent og et indmeldelsesgebyr svarende til 5 kg voks. For gebyr for medlemmet oprettet et vokskort i Bihuset med 5 kg i vedkommendes navn. Ud over kontingentet betaler medlemmet lidt ekstra i Bihuset for at de behandler vores voks separat.


Hver år indsender Voksklubben en voksprøve til analyse gennem DBF. Igennem alle årene har analysen være negativ. Derfor kan alle medlemmer af Voksklubben anprise, at de anvender pesticidfri voks i deres biavl. Det er betrykkende at vide at voksen er pesticidfri, når voksen anvendes til fx kosmetik eller bivoks-wrap.

 

Link til Voksklubben

 

Kontakt Voksklubben