20. februar 2024

Hyggemøde med honning- og mjødkonkurance samt ammerikans lotteri. Lotteriet gav igen i år et pænt overskud til foreningen. En stor tak til sponsorerne for de mange sponsorgaver spændende fra dronninger, bidragter og røgpustere til gavekort og potteplanter, og tak til Jytte og Helen for hjemmebagt brunsvier og honningkage. 


Bente Lykke Johansen vandt sølvpolaken for bedste honning. Selvom Jens Pedersen, der vandt mjødpokalen i 2022 og 2023 og DM medaljer i 2023, ikke deltog i konkurencen, var det igen, for tredje år i træk, en Jens, der vant mjødpokalen. Denne gang Jens Ørum.

10. februar 2024

Fællesmøde i Kirke Hvalsø.

Holbæk og Omegns biavlerforening var, i samarbejde med GRAB, Odsherreds og Nordvestsjællands biavlerforeninger, vært for et velbesøgt fællesmøde i Kirke Hvalsø. Der var inspirerende indlæg fra Rune Havgaard Sørensen, Jonas Vind og Lise Hansted samt kok og multikunstner Peter Sjøgren. Vi blev godt trakteret med morgenmad og frokost samt kaffe, te og kage i dagens løb.


En stor tak til Holbæk og Omegns Biavlerforening og aktivitetsudvalgene i de fire foreninger for en udbytterig dag i godt selskab med kollegaerne fra vores naboforeninger.

30. januar 2024

Salg af honning og andre biprodukter .

Stig og Jytte, Kurt Andersen, Hans-Erik og Niels Jørgen delte ud af deres erfaringer, tips og tricks om salg, markedsføring, kundefastholdelse og prissætning for vores biprodukter. 

9. januar 2024

Varroa bekæmpelse uden kemi.

Dorthe Lynnerup og Bente fortalte om deres erfaringer med brug af vaskeprøver, total yngelfratagelse og dronningeindespærring.

5. december 2023

Julefrokost for tovholderene og bestyrelsen.

16. december 2023


Oxalsyre, gløgg og æbleskiver

 

Nytårskuren med oxalsyre, bobler og kransekage var i år rykket frem til et oxalsyre, gløgg og æbleskiver-arrangement midt i december.

 

Luis udleverede oxalsyre, Annelie stod for gløgg og æbleskiver, Allan, Ove og Gitte K. gav oxalsyre til bierne i skolebigården og Niels Jørgen fortalte om

hvorfor og hvordan vi oxalsyrebehandler.

 

12. december 2023


En bevilling på 20.000 fra Friluftsrådet, blev annonceret den 12. december. Tak til Charlotte Frantzdatter for en god ansøgning!
Pengene skal bruges til voksenbidragter til gæster i Skolebigården.


I forbindelse med indkøb af de nye bidragter, er det planen, at vi som medlemmer skal have mulighed for at bestille bidragter med det flotte GRAB logo og eget navn. Herom senere.

07. november tirsdag 2023 kl. 19-21:30


Aktivitetsaften / Tapas med Honning & Pollen

 

Til fælles inspiration havde 12 medlemmer medbragt opskrifter og smagsprøver på noget spiseligt, tilberedt med honning/pollen.

 

Oven på smagsprøverne sluttede vi aftenen af, med at hører om Hans Erik Germuth’s besøg, hos biavlere i udlandet.

 24. oktober 2023: Sensorikaften

Dorthe Lynnerup førte os ind i smagenes og duftenes verden, til vores sensorik aften i klubhuset.

 

Tak for en spændende og lærerig aften, med dyb koncentration og udveksling af meninger og erfaringer.

 16. oktober 2023: Donation på 10.000 kr. fra Andel Energi

Efter ansøgning fra Lene Gram Hansen har Gl. Roskilde Amts biavlsforening modtaget en donation på 10.000 kr. til "renovering og indkøb af nyt materiale, som foreningen udlåner til sine medlemmer, samt indkøb af planter, der tiltrækker bier".


Foreningen glæder sig til få mulighed for at kunne gøre noget ekstra til vores bier, de bier som er så vigtige for os alle sammen. Konkret er de 10.000kr øremærket til blomster/træer med masser af pollen og nektar, samt til udstyr. Udstyr som kommer alle foreningens mellemmer til gode, idet det er muligt at låne udstyr i foreningen bl.a. slynge. Sidst med ikke mindst er der mulighed for at kunne sende nogle af vores ildsjæle på uddannelse – som således kommer dobbelt tilbage til foreningen.


En stor tak til Andel Energi og Lene


En foreløbig ønskeliste:

 • PC til brug for undervisning og aktivitetsaftener (3.000 kr.)
 • Tilskud til ekstra slynge (3.000 kr.)
 • Insektvenlig beplantning i skolebigården (3.000 kr.)
 • Forsøg med genbrugskopper mm. i skolebigården (1.000 kr.)

 30. september 2023: Jens Petersen vinder bronce og tre gange sølv ved DM i mjød.

Jens Petersen, Biltris, der vandt GRAB's mjødbryggerpolkal 2022 og 2023, har i skarp konkurence med landets bedste, prossionelle mjødbryggere netop vundet fire medaljer ved DM i Mjødbrygning 2023. DM blev også i år  afholdt i forbinelse med Mjødens Dag ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.


Jens (til venstre på billedet) vandt bronce med æblemjød og sølv med blomme-, klassisk- og brombærmjød.


Et stort tillykke fra GRAB!

Lørdag d. 30 september kl 10-18.

Mjødens Dag ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde:

Vi var 9 GRAB'er der på vegne af Danmarks Biavlerforening gav smagsprøver på honning, passede indgangen og holdt indlæg ved Mjødens Dag 2023 ved Vikingesibsmuseet i Roskilde.


Det var en travl dag med rigtig mange besøgende. Vi havde medbragt vores egen honning. I alt 13 forskellige heraf sortshonninger med lind, raps, hvidkløver, æble og hindbær.


Dorthe Lynnerup og Niels Jørgen Askirk holdt, under titlen "honning er ikke bare honning", indlæg om sensorik og sortshonninger.

Det var et ektra udbytte af Mjødens Dag, at Jens Petersen vandt fire medaljer ved DM i mjødbrygning. På billedet nedenfor ses Jens (nr. to fra venstre) med de fire diplomer, som vi for en kort stund fik lov at udstille på GRAB's stand. Se også ovenstående!

Søndag d. 11 juni 2023 Tour de Bigård  med fem værter i Hedehusene og Taastrup

Vi var godt 16 deltagere. En del mødtes hos Kirsten og Knud på Maglemosevej før kl. 13 og arrangerede samkørsel, andre startede individulet, og vi havde fælles afslutning med en sandwich og en øl/vand hos Kirsten og Knud kl. 16-17.

 

Det var ikke muligt at nå forbi alle besøgsværterne på kun fire timer, så det var nødvendigt at prioritere besøgene. Lasse Hav kunne kun besøges kl. 14-15, mens alle automatisk besøgte Kirsten og Knud ved den fælles afslutning kl. 16-17. De øvrige værter kunne vi besøge i valgfri rækkefølge i tidsrummet kl. 13-16.

 

Tak for en hyggelig og inspirerende dag til aktivitetsudvalget og PeterJacobsen, 50842909 peja@queue-it.com, der stod for arangementet.

Roskilde Dyrskue 2. - 4. juni 2023

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening har haft nogle fantastiske dage på dyrskuet i Roskilde. Vi har haft besøg af rigtig mange interesserede, glade mennesker som alle har fået en historie eller to om bierne i Danmark - både honningbien og om de mange forskellige vilde bier.

Hans-Eriks billeder fra fredag den 2. og lørdag den 3. juni: 

Victorias billeder fra søndag den 4. juni:

RoskildeBi_Dyrskue2023_06
RoskildeBi_Dyrskue2023_05
RoskildeBi_Dyrskue2023_04
RoskildeBi_Dyrskue2023_03
RoskildeBi_Dyrskue2023_02
RoskildeBi_Dyrskue2023_01

Lørdag d. 13 maj kl 10-17

Arbejdsdag i skolebigården.

Vi var 13 medlemmer, der kløede på med forårsrengøring i klubhuset, udbyggede hegnet ved lågen, byggede stendysse, kørte flis til bigårdene, lugede ukrudt i bigårdene, klippede kanter, sleb og pletmalede vinduer, samlede og afprøvede den nye gasgrill. 

Torsdag 4. maj kl. 17-20

Super torsdag med tre orienteringsmøder og varme hveder!

kl. 17-18: Formidling til børn og unge, kl. 18-19: Årets dyrskue og kl. 19-20: Dronningeproduktion

Torsdag den 13. april 2023 kl. 19-21:30

Honning og dens behandling.


På denne velbesøgte aktivitetsaften fortalte Niels Jørgen Askirk om, hvordan man kan få honning bedst fra bistadet til et salgsklart produkt. Niels Jørgens bier laver +600 kg årligt og han sælger hele produktionen ved personligt salg, med hjælp fra en salgsbod 24-7 og bagagerumssalg i bilen et par timer om ugen.

 

Vi fik også gode råd til, hvordan vi kan lave en helt cremet honning eller en sommer honning, der kan holde sig flydende i længere tid.


Når produktionen overstiger det man selv bruger, samt hvad familie og venner aftager, opstår behovet for at kunne sælge honning. Niels Jørgen lagde vægt på, at lave produkter, der fastholder kunderne og understregde vigtigheden af, at den tappe honning fremstår indbydende, dvs. uden biben, bobler og frost, og at der altid og hele året er forskellige produkter på hylderne.Der var god spørgelyst og det var tydeligt, at det var engagerede honningproducenter, der var mødt frem. Hvor det normalt er biavleren, der deltager i møderne, var det denne aften klart, at det var tappemester- og slagschefkasketten vi havde på.


Der var også stor erfaringsudveksling i pausen, der godt kunne have varet en time mere, og vi blev godt forplejet med Helens gode kager. Vi var i alt 25 deltagere, heraf 15 tilmeldt på Facebook og 3 via SMS til formanden

Torsdag d. 30. marts Kl. 19.00

Generalforsamling.


REFERAT FØLGER I NÆSTE NUMMER AF HONNING MAGASINET !


Ny bestyrelse fremgår af Bestyrelsen


Der var spisning kl. 18.00-19.00 forud for generalforsamlingen.

Bestilling og betaling, i alt 60 kr. for 2 stk. smørrebrød plus en øl eller vand, til Hans på mobilepay +45 40578473.


Forslag der skulle behandles på generalforsamlingen skulle være formanden i hænde senest d. 1. februar.


Dagsordenen vil, jf. vedtægterne, mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens drift til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens visioner samt handlingsplan.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
 7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
 8. Valg af: a. Bestyrelse. b. Suppleanter. c. Revisorer.
 9. Eventuelt.

Torsdag d. 9. marts Kl. 19.00

Flowhive – Hvorfor eller hvorfor ikke?


Vi havde besøg af Flemming Vejsnæs, som fortalte meget levende om flowhive. Andre fra klubben som har flowhive, bidrog med viden. Vi var 30 deltagere, heraf et medlem fra Frederiksborg Biavlerforening, der også havde fundet vej til os. 

Flemming fortalte desuden om Apimondia samt alternative bistader, han både selv havde prøvet, og set ude i verden.

Som altid hyggeligt med kaffe og kage. 

Vi takker Flemming for en hyggelig og inspirerede aften.

Tirsdag d. 21. februar Kl. 19.00 

Hyggemøde med mjødsmagning, honningsmagning og amerikansk lotteri.

En dejlig aften, med 40 deltagere, friskbrygget kaffe og hjemmebagt kage fra Annie

Jauffred, Margit og Jytte Nielsen.


Der var 16 glas honning og  7 flasker mjød til beømmelse. I begge konkurencer var der en ekstra runde med bedømmelse på de bedste. Regler for honning og mjødkonkurrencerne fremgår af meddelelse af 4. feb. 2023.


For Niels Jørgen Askirk, Kirke Saaby, blev det ikke til tre gange sølvpokal, men en tredjeplads i honningkonkurencen. Den konkurrence blev i år vundet af Palle Højer Pedersen, Vridsløsemagle, mens Jens Petersen, Biltris,  for andet år i træk, vandt mjødkonkurencen. Jens kunne røbe, at der var brugt frosne blommer i vindermjødden, der havde modnet 13 måneder på ballonnerne.


I det amerikanske lotteri var der udlodning af sponsorgaver fra Bihuset, Honning Pigen, Mogens Mundt, Julsgaard Biavl, Bauhaus, Spar Nord, Fog Trælast og Byggecenter, Kasvu Haver og Knud Graaskov med mange flere. I alt ca. 33 gevinster, bl.a. gavekort, handsker, dronninger, værktøj, rammer efter eget valg, ventilationsdragt og meget andet godt. Alle 400 lodder blev solgt med en god fortjeneste til klubben.


Sølvpokalen havde sidste år 25 årsjubilæum, men coronapandemien har bragt uorden i tingene, så det var først i år, at pokalen skulle overrækkes for 25. gang. De tidligere vindere fremgår af foreningens historie og historie/pokaler. I anledning af jubilæet var det gamle medlem, Verner Varlun Jensen, Skjoldenæsholm, der var den første til at vinde honning vandrepokalen i 1998, inviteret til at deltage i mødet. Verner har stadig vindertalentet i behold. Ikke nok med at han kunne fortælle nogle drabelige historier om at overvinde druknede dræberbier, han vandt også fulddragten i lotteriet. 

Jens Petersen har, for andet år i træk, vundet mjød-konkurencen. I år med en vellagret blommemjød.

Niels Jørgen Askirk, formand for aktivitetsudvalget og vinder af pokalen de sidste to gange, overrækker sølvpokalen for bedste honning til årets vinder, Palle Højer Pedersen (til højre).

To vindere har godt fat i sølvpoklaen. Jens Petersen har netop vundet den, og Verner Varlund Jensen (til højre) var i 1998 den første til at vinde den. 

 6. februar 2023 Voksklubben fejrede 25-års jubilæum på Restaurant Mumm i Roskilde. 

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening kvitterede med et par flasker vin, ønskede tillykke og takkede for mange års godt samarbejde og hjælp med hjemmesiden.  

 4. februar 2023 Færdigt arbejde!

Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 19.00

Biernes mangfoldige produkter og deres brug

Birgit Bylov og Hans-Erik Germuth fortalte og demonstrerede denne aften produktionen af bivoks wrap. De fortalte også om produktion af læbepomade samt høst og brug af pollen og propolis. Se også https://hanbi.dk/koebsalg/pollen

Lørdag d. 7. januar 2023 kl. 13.00

Oxalsyrebehandling og Nytårskur

Vi behandler med oxalsyre i skolebigården lørdag d. 7. januar kl.13. Der kan købes færdigblandet oxalsyre til eget forbrug. OBS! Medbring en beholder der kan tåle syre og som er absolut tæt. Vi spiser kransekage og får et lille glas til, når vi ønsker hinanden et godt nyt biavlerår.

11. december 2022 Bevilling fra Friluftsrådet på 32.000 kr.til nye børne- og voksenbidragter.

27. november 2022 Rejsegilde i skolebigården. 

Efteråret 2022 "Container sløjt"

November 2022 Første fase af "Operation indlagt vand"

Oktober 2022 GRAB repræsenterer DBF på Mjødens dag 2022

Oktober 2022 "Operation Kvas og Rød Låge"

Tirsdag 20. september 2022

Sensorik og smag på honning

Denne aften øver vi os i at smage, se og dufte honning og i at sætte ord på sanseoplevelserne, - vi er jo alle eksperter på, hvad vi synes er god honningsmag. Dorthe Lynnerup guider os i de enkle metoder fra ”Sensorikhæftet” til at smage, dufte, se og tale om smagen af honning. Øvelse giver som sagt mester – denne aften træner vi vores smagsmuskler.


Pointen er, at jo bedre vi er til at tale om smag af honning, jo nemmere får vi kunderne til at smage honning og opdage at honning ikke bare er honning. Samtale om smag giver dialogen fart om hvorfor honning smager forskelligt og kunderne får lyst til at købe honning.


I grupper med 5 deltagere smager alle deltagerne på hinandens honning (fast eller flydende) og ved fælles hjælp karakteriserer I gruppens medbragte honning. Smagsbeskrivelsen kan I jo bagefter bruge som inspiration til jeres labels, flyers og hjemmesider. 


Dorthe brænder for at nørde i mad og gode råvarer, og hun er vild med at involvere deltagerne: For alle er eksperter på det de smager, og jo oftere du øver at smage jo flere smagsnuancer kan du beskrive. Tilmelding ved tryk på “Deltager” på Facebook begivenhed  senest 17.9 

 – efter først til mølle princippet (plads til 35 deltagere) i det nye klubhus. Hvis der er flere deltagere gentager vi arrangementet senere i sæsonen. Medbring et glas honning (fast eller flydende) pr. deltager til smagsprøve i gruppen. Aftenen er ikke en konkurrence, og det er ikke hemmeligt, hvis honning vi smager. Klubhuset er åbent fra kl. 18 på dagen, - kom frisk i god tid - og få masseret honning-smags-musklerne.

facebook 21. sep. 2022:

Tak til alle jer 18, der kom i tirsdags og arbejde ivrigt i grupper om

Sensorik og smag på honning. En skrev på evalueringssedlen:

“God generel introduktion om sensorik. En øjenåbner omkring beskrivelse af smag m.m. Nu vil jeg gå hjem og fordybe mig i at smage, dufte og beskrive min honning. Tak”

Det var en fornøjelse med så engagerede deltagere - se stemningsbilleder.

Dorthe M Lynnerup

Oktober 2021

Ud og SE med DSB på besøg i skolebigården.

(Link til artikel)